TERMS AND CONDITIONS

Utolsó frissítés: 11.02.2022
PDF letöltése PDF letöltése TERMS AND CONDITIONS
Ezen az oldalon

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

BEVEZETÉS

1.1. A IceCasino.com („Weboldal”) bármely szekciójának használatával és megtekintésével, illetve a Weboldalon történő számlanyitással Ön elfogadja a következők jogilag kötelező hatályát: Felhasználási feltételek, Adatvédelmi irányelv, a promóciók használati feltételei (Bónuszfeltételek), minden játék játékszabályai, bónuszok és különleges ajánlatok, amelyek a Weboldalon időről időre megjelenhetnek. A fentiekben felsorolt használati feltételek a továbbiakban együttesen: „a Feltételek”. Kérjük, alaposan olvassa el a Feltételeket azok elfogadása előtt. Ha nem fogadja el és egyezik bele a Feltételek jogilag kötelező hatályába, kérjük, ne nyisson számlát és ne folytassa a Weboldal használatát. A Weboldal használatának folytatásával Ön elfogadja a Feltételeket.

1.2. Jelen Felhasználási feltételek angol nyelvű változata hatályon kívül helyez minden más nyelvű változatot, amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2. A FELEK

2.1. IceCasino.com is operated by Brivio Limited, a company registered in the Republic of Cyprus, with its principal place of business at: Office 102, 12A Lekorpouzier, Limassol, Cyprus; registration number: HE315596; VAT number 10315596B. All gambling services are licensed by Invicta Networks (License 8048/JAZ2012-009) N.V., Address: Heelsumstraat 51, E-Commerce Park, Curaçao, P.O. Box 422, Registration number: 123787, which is a parent company of Brivio Limited. References in the Terms to "us", "our," "we" or “the Company” are references to Brivio Limited, unless otherwise expressly specified.

3. A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSAI

3.1. A Vállalat fenntartja a jogot a Feltételek bármelyikének jogi, kereskedelmi, ügyfélszolgálati vagy egyéb okokból történő megváltoztatására, módosítására és frissítésére. A Weboldalon elérhető a Feltételek legfrissebb verziója és azok hatálybalépési dátuma. Az esetleges változtatásokról és módosításokról a Feltételek új verziójának Weboldalon történő közzétételével értesítjük a játékosokat. A játékosok felelőssége, hogy meggyőződjenek arról, hogy továbbra is elfogadják a jelenleg hatályos Felhasználási feltételeket, és a Vállalat azt javasolja a játékosoknak, hogy rendszeresen kövessék a frissítéseket. A Vállalat fenntartja a jogot a Weboldal, a szolgáltatások, a szoftverek és a szolgáltatások használatához szükséges rendszerkövetelmények bármikori, előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

3.2. Ha valamely változtatás nem elfogadható az Ön számára, akkor befejezheti a Weboldal használatát, és a Feltételek 12. pontjával összhangban megszüntetheti a számláját. Amennyiben Ön a Feltételek hatálybalépési dátumát követően továbbra is használja a Weboldal bármely részét, azzal jogilag kötelező hatállyal elfogadja a frissített Feltételeket, ideértve a Vállalat a Feltételek 2.1-es pontjában meghatározott azonosságát érintő minden kiegészítést, eltávolítást, helyettesítést vagy más módosítást, függetlenül attól, hogy Ön értesült-e róluk vagy elolvasta-e a frissített Feltételeket.

4. JOGI KÖVETELMÉNYEK

4.1. Senki, semmilyen körülmények között sem vehet részt a szolgáltatásokban szereplő tevékenységekben, amennyiben nem töltötte be a 18. életéve és a lakhelye szerinti joghatóságban a nagykorúság korhatára közüli magasabb életkort („Törvényes életkor”). A szolgáltatások Törvényes életkort nem betöltő személyek általi használata jelen Feltételek megszegését jelenti. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor kérhesse a felhasználóktól az életkoruk hitelesítését, hogy meggyőződhessen arról, hogy csak a Törvényes életkort betöltött személyek használják a szolgáltatásokat. A Vállalat törölheti egy személy számláját és kizárhatja a személyt a szolgáltatások használatából, amennyiben az érintett nem hitelesíti az életkorát, vagy ha a Vállalat arra gyanakszik, hogy az érintett nem töltötte be a Törvényes életkort.

4.2. Az internetes szerencsejáték bizonyos joghatóságokban illegálisnak minősül. Ön megérti és elfogadja, hogy a Vállalat nem képes jogi tanácsot vagy biztosítékot nyújtani a Szolgáltatások használatával kapcsolatban, illetve a Vállalat nem nyilatkozik a Szolgáltatások az Ön joghatóságának területére vonatkozó jogszerűségéről. A Weboldalon található szolgáltatások használata kizárólag a saját döntése alapján, saját kockázatára történik, és kizárólag Ön felelős annak megállapításáért, hogy ez jogszerű-e az Ön joghatóságában.

4.3. A Vállalat nem szándékozik lehetővé tenni az Ön számára, hogy megszeghesse a hatályos jogszabályokat. Ön kijelenti, garantálja és elfogadja, hogy a Weboldal szolgáltatásainak használatával betartja a hatályos törvényeket, jogszabályokat és rendeleteket. A Vállalat nem felelős a Weboldal szolgáltatásainak Ön által történő illegális vagy jogosulatlan használatáért.

4.4. A Vállalat nem engedélyezi a számlanyitást, a pénzbefizetést és a szolgáltatások használatát a következő országok lakosai számára: Afghanistan, American Samoa, Aruba, Australia, Belgium, Bonaire, Cyprus, Curacao, Czech Republic, Democratic People's Republic of Korea (North Korea), Ethiopia, France, Switzerland, Germany, Great Britain, Guyana, Guam, Iraq, Iran, Italy, Israel, Malta, Netherlands, Laos, Samoa, Saudi Arabia, Palestine, Pakistan, Russia, Saba, Serbia, Singapore, Spain, Statia, St. Maarten St. Eustatius, Syria, Sri Lanka, United Kingdom, Uganda, United States of America, Ukraine, Vanuatu, Venezuela, Trinidad and Tobago, Turkey, Yemen. A joghatóságok listáját a Vállalat időről időre, előzetes értesítéssel vagy anélkül megváltoztathatja. Ön elfogadja, hogy nem nyithat számlát, és nem kísérli meg használni a saját számláját, ha ezekben a joghatóságokban él.

4.5. Teljes mértékben Ön felelős a Weboldal használatával megszerzett bevételek utáni adókért és illetékekért. Ha a nyeremények adókötelesek az Ön joghatóságában, akkor köteles nyomon követni, és jelenteni a nyereményeit az illetékes hatóságoknak.

4.6. Az internetes szerencsejáték illegálisnak minősülhet az Ön lakóhelye szerinti joghatóságában; amennyiben ez így van, akkor nem használhatja a fizetési kártyáját ennek a tranzakciónak a végrehajtásához.

4.7. A Társaság nem bocsát ki semmilyen igazolást, iratot, tájékoztató dokumentumot vagy nyugtát az Ön számlájára vonatkozó pénzügyi nyilvántartásokról. A nyilvántartások elektronikusan megtalálhatók az Ön fiókjában.

4.8. A kártyatulajdonos felelőssége, hogy ismerje a lakóhelye szerinti országban hatályos, online szerencsejátékokra vonatkozó törvényeket.

4.9. A kiskorúak számára tilos a weboldal tevékenységeiben való részvétel.

5. SZÁMLANYITÁS

5.1. A Weboldal szolgáltatásainak használatához számlát kell regisztrálnia („Saját számla”), amelyhez meg kell adnia e-mail címét, jelszót kell választania, majd ki kell töltenie a szükséges személyes adatokat, ideértve a nevét, születési dátumát és telefonszámát.

5.2. Személyazonossága hitelesítése érdekében a Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármikor kérhesse személyazonossága kielégítő mértékben történő bizonyítását. Amennyiben ehhez nem tud megfelelő dokumentációt biztosítani, számlája felfüggesztésre kerülhet.

5.3. Ön tanúsítja, hogy pontos, teljes és valós információkat adott meg magáról a regisztráció során, és a jövőben is megőrzi saját adatai pontosságát, amelyet az esetlegesen megváltozott adatok gyors frissítésével biztosít. Amennyiben ezt nem teszi meg, számlája felfüggesztésre kerülhet, számlakorlátok léphetnek érvénybe, vagy tranzakciói érvénytelenítésére kerülhetnek.

5.4. Ha bármilyen kérdése vagy problémája támad a regisztráció során, akkor kapcsolatba léphet az Ügyfélszolgálattal a [email protected] e-mail címen keresztül.

5.5. Ön kizárólag egyetlen számlát („Főszámla”) nyithat a Weboldalon. A Weboldalon regisztrált minden további számla „Másodszámlának” minősül. Minden Másodszámlát azonnal lezárunk, valamint:

5.5.1. a Főszámlán és/vagy a Másodszámlán végrehajtott tranzakciók érvénytelenítésre kerülnek;

5.5.2. a Főszámlán és/vagy a Másodszámlán végrehajtott fogadások vagy befizetések nem kerülnek visszatérítésre Önnek;

5.5.3. minden olyan befizetés, nyeremény vagy bónusz elvész és visszakerül hozzánk, amelyet Ön aktív Másodszámla mellett szerzett meg vagy halmozott fel, és a Főszámláról és/vagy Másodszámláról kiutalt pénzösszegeket Ön kérésre köteles megtéríteni.

5.6. Az Ön felelőssége, hogy tájékoztasson bennünket arról, ha Ön Politikai közszereplő. Kérjük, ezt tegye meg az ügyfélszolgálati csapatunknak küldött e-maillel a [email protected] címen, miután befejezte a regisztrációt. A következő személyek minősülnek Politikai közszereplőnek:

  • az államfők, kormányfők, miniszterek, alminiszterek és miniszterhelyettesek;

  • a parlamenti képviselők, illetve a hasonló jogalkotó testületek tagjai;

  • a politikai pártok irányító testületeinek tagjai;

  • a Legfelsőbb Bíróságok tagjai, az alkotmánybíróságok vagy más magas szintű igazságügyi szervek tagjai, amelyek döntései ellen a továbbiakban nem lehet fellebbezni, kivéve kivételes körülmények között;

  • a számvevőszékek vagy a központi bankok igazgatótanácsainak tagjai;

  • a nagykövetek, követségi ügyvivők és a fegyveres erők magas rangú tisztjei;

  • az állami tulajdonban lévő vállalatok igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testületeinek tagjai;

  • a nemzetközi szervezetek igazgatói, igazgatóhelyettesei, igazgatósági tagjai vagy az ezzel egyenértékű tisztségviselői.

5.6.1. A Politikai közszereplőknek további hitelesítési eljárásokon kell átesniük jelen Feltételek 6.6-os pontjával összhangban.

5.6.2. A Politikai közszereplőknek és a nagy kockázatú (például a szankcionált országok listáján szereplő, vagy a politikailag instabil országok közé tartozó) joghatóságokban élő ügyfeleknek további hitelesítési eljárásokon kell átesniük. Az ilyen ügyfeleknek dokumentumokkal kell igazolniuk jövedelmük forrását.

6. SZEMÉLYAZONOSSÁG HITELESÍTÉSE; PÉNZMOSÁS ELLENI KÖVETELMÉNYEK

6.1. Figyelembe véve az Önnek biztosított szolgáltatáshasználati jogokat, Ön kijelenti, garantálja, beleegyezik és elfogadja, hogy:

6.1.1. Ön betöltötte 18. életévét vagy az Önre vonatkozó joghatóságban a szerencsejátékban vagy a szerencsejátékos tevékenységekben való részvételhez előírt törvényes életkort;

6.1.2. Ön a jogos tulajdonosa a Saját számláján megtalálható pénznek, és a regisztrációs folyamat, illetve az azt követő időszakban a Vállalatnak elküldött adatai, ideértve a pénzügyi befizetési tranzakciók részeként elküldött adatokat, mind igazak, aktuálisak, helytállóak és teljesek, és ahhoz a névhez tartoznak, amely a számlájára befizetett vagy arról kiutalt összegekhez kapcsolódó hitel-/bankkártyán vagy fizetési számlán szerepel;

6.1.3. Ön teljes mértékben tisztában van vele, hogy a szolgáltatásokkal történő szerencsejáték pénzvesztési kockázattal jár, és hogy kizárólag Ön felelős minden ilyen veszteségért. Ön elfogadja, hogy a szolgáltatásokat kizárólag saját döntése és mérlegelése alapján, saját kockázatára teszi. Az elszenvedett veszteségek tekintetében Önnek nincs joga követelésekkel előállnia a Vállalattal szemben;

6.1.4. Ön teljes mértékben tisztában van a szolgáltatások és az internetes szerencsejáték módszereivel, szabályaival és eljárásaival. Ön tisztában van vele, hogy az Ön felelőssége meggyőződni arról, hogy a fogadások és a játékok adatai helytállóak. Ön nem követ el olyan tettet, illetve folytat olyan magatartást, amely kárt tehet a Vállalat hírnevében.

6.2. A Feltételek elfogadásával felhatalmaz bennünket, hogy elvégezhessünk minden olyan hitelesítési ellenőrzést, amelyet harmadik felek (ideértve a szabályozó testületeket) írnak elő az Ön személyazonosságának és kapcsolattartási adatainak megerősítéséhez („Ellenőrzések”).

6.3. Ezen Ellenőrzések időtartama során korlátozhatjuk az Ön pénzkiutalási jogát a Saját számlájáról.

6.4. Amennyiben az Ön által biztosított információk bármelyike hamis, pontatlan, félrevezető vagy másképpen hiányos, az szerződésszegésnek minősül, és ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy azonnali hatállyal megszüntessük a Számláját és megtiltsuk a szolgáltatások igénybevételét, további intézkedések mellett.

6.5. Ha nem tudjuk megerősíteni, hogy Ön betöltötte a Törvényes életkort, akkor jogunkban áll felfüggeszteni Számláját. Ha a Törvényes életkor betöltése előtt vett részt szerencsejátékban vagy ahhoz kapcsolódó tranzakciókban, akkor:

6.5.1. az Ön számlája letiltásra kerül;

6.5.2. az ebben az időszakban végrehajtott tranzakciók érvénytelenné válnak, és az Ön által befizetett pénzösszegek visszatérítésre kerülnek a Törvényes életkor betöltését követően;

6.5.3. az ebben az időszakban megtett tétek és fogadások érvénytelenek lesznek;

6.5.4. a Törvényes életkor betöltése előtt összegyűjtött nyeremények mind elvesznek, és Önnek minden kiutalt pénzösszeget meg kell térítenie a Vállalatnak.

7. FELHASZNÁLÓNÉV, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG

7.1. Saját számlája megnyitását követően tilos megosztania felhasználónevét és jelszavát bárki mással. Ha elvesztette vagy elfelejtette Saját számlája adatait, visszaszerezheti jelszavát az „Elfelejtette jelszavát?” hivatkozásra kattintva a bejelentkezési ablakban.

7.2. Teljes mértékben Ön felelős jelszava bizalmasságának megőrzéséért, és minden felelősség Önt terhel a számlájával elvégzett minden tevékenységért. Továbbra is Ön felelős minden Ön vagy harmadik felek által a Saját számláján keresztül elszenvedett veszteségért.

7.3. Azonnal értesítenie kell a Vállalatot a Számláját érintő illetéktelen hozzáférésekről, lopásokról, illetve egyéb biztonsági kihágásokról. Ön elfogadja, hogy kérésre bizonyítékot szolgáltat a Vállalatnak az esetleges lopásról vagy illetéktelen használatról. A Vállalat nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amelyet Ön annak eredményeképp szenved el, hogy valaki más az Ön beleegyezésével vagy anélkül használja a jelszavát.

8. BEFIZETÉSEK ÉS KIUTALÁSOK A SZÁMLÁJÁRA/SZÁMLÁJÁRÓL

8.1. Ha a Weboldal használatával fogadásban vagy szerencsejátékban szeretne részt venni, akkor pénzt kell befizetnie Saját számlájára.

8.2. Ön vállalja, hogy:

8.2.1. a Saját számlájára Ön által befizetett összegek nem kapcsolódnak és nem származnak illegális tevékenységekből vagy forrásokból;

8.2.2. a számlájára irányuló befizetések mind engedélyezettek, és Ön nem kísérli meg a Saját számlájára elvégzett befizetések visszavonását, illetve nem tesz olyan intézkedéseket, amelyek révén az említett befizetések harmadik felek által visszavonásra kerülhetnek, annak érdekében, hogy elkerülje a törvényes felelősséget. Ennek megszegése Saját számlája vitathatatlan lezárásához vezet.

8.3. A Vállalat nem fogad harmadik felek általi befizetéseket, legyen az érintett barát, hozzátartozó, élettárs, férj vagy feleség. Önnek olyan számlával/fizetési rendszerrel vagy hitelkártyával kell végrehajtania a befizetést, amely a saját neve alatt került nyilvántartásba. Ha a biztonsági ellenőrzéseink során felfedezzük, hogy ez történt, a kaszinós nyeremények elvesznek, és visszakerülhet a kaszinóhoz. Az eredeti befizetés a vezetőség döntésétől függően visszaküldésre kerülhet a számla/hitelkártya jogos tulajdonosának.

8.4. Ha a befizetés jogos tulajdonosának való visszatérítéséhez banki átutalásra van szükség, a kedvezményezettet terhel minden banki költség.

8.5. Ön kizárólag egyetlen telefonszámot használhat, ha emelt díjas SMS-sel kíván pénzt befizetni Saját számlájára. Érdemes ezt a telefonszámot feltüntetnie a profiljában. A befizetett összegnek csak a fele kerül jóváírásra a Saját számlájára. A Vállalat nem engedélyezi a felhasználók számára, hogy mobilszolgáltatójukon keresztül hitelt vegyenek igénybe, még akkor sem, ha a mobilszolgáltató ezt lehetővé teszi. Ön nem hajthat végre SMS-es befizetést, amennyiben egyenlege negatív. Az e szabályt megszegő felhasználók feketelistára kerülnek, és a játékosszámlájuk letiltásra kerül kiutalási lehetőség nélkül.

8.6. Nem fogadunk be készpénzben elküldött összegeket. Fenntartjuk a jogot, hogy harmadik felekként működő pénzforgalmi adatfeldolgozók és/vagy pénzügyi intézmények segítségét vegyük igénybe az Ön szolgáltatások használatához kapcsolódó fizetési tranzakcióinak feldolgozásához. Ön elfogadja az említett harmadik felekként működő pénzforgalmi adatfeldolgozók és pénzügyi intézmények Feltételeit azzal a feltétellel, hogy azok nem ütközhetnek jelen Feltételek rendelkezéseivel.

8.7. Amennyiben gyanús vagy tisztességtelen fizetési tranzakciót észlelünk, ideértve a lopott hitelkártyák használatát, a befizetések visszavonatását, illetve a további csalárd tevékenységeket, akkor a Vállalat fenntartja a jogot, hogy letiltsa az Ön Saját számláját, és visszavonja az elvégzett kifizetéseket és nyereményeket. Jogunkban áll minden érintett hatóságot vagy jogalanyt tájékoztatni a fizetési csalásokról és az egyéb jogellenes tevékenységekről, illetve követelésbehajtási szolgáltatásokat vehetünk igénybe a kifizetések visszatérítésére. Mindazonáltal, a Vállalat semmilyen körülmények között sem felelős a hitelkártyák jogosulatlan használatáért, függetlenül attól, hogy az érintett hitelkártyát ellopottként jelentették-e vagy sem.

8.8. A fogadások Másodszámla létezése, csalás, összejátszás, szélhámosság, bűncselekmények vagy hibák miatti ismételt elszámolása esetén bármikor levonhatjuk Saját számlája pozitív egyenlegéből a felénk fennálló tartozásait.

8.9. Ön elismeri és elfogadja, hogy Saját számlája nem minősül bankszámlának, így nincs biztosítva, garantálva, szponzorálva vagy más módon védve semmilyen banki vagy más típusú biztosítás által. Továbbá, a Saját számlájára befizetett összegek után Ön nem fog kamatot kapni.

8.10. Ön bármikor kérheti a pénzösszegek Saját számlájáról való kiutalását, amennyiben:

8.10.1. a Saját számlájára irányuló befizetések mind elszámolásra kerültek, és egyik sem került visszavonásra, visszautalásra vagy más módon törlésre;

8.10.2. a 6. pontban említett Ellenőrzések mind befejeződtek.

8.11. A kifizetési kérelmek benyújtásakor bizonyos szempontokat figyelembe kell venn:

8.11.1. a profiljában szereplő minden információt ki kell töltenie;

8.11.2. a pénzösszegeket a befizetéssel megegyező fizetési módszerrel kell kiutaltatni;

8.11.3. Önnek rendelkeznie kell legalább egy végrehajtott befizetéssel;

8.11.4. amennyiben a kért összeg értéke magasabb, mint ezer amerikai dollár (1000 USD), akkor át kell esnie a játékosazonosítási eljáráson, amelyet személyazonosító okmányának, például útlevele vagy személyi igazolványa másolatának vagy digitális fényképének elküldésével tehet meg. Az útlevél sorozatszáma és azonosítószáma kihúzható a képen. A Vállalat további dokumentumokat is kérhet;

8.11.5. ha a pénzt mobilszolgáltatón keresztül fizették be, a kiutalás végrehajtása 2-3 hetet késhet az esetleges csalások ellenőrzése miatt;

8.11.6. amennyiben a tétként megjátszott teljes összeg kevesebb, mint a befizetés összegének 2-szerese (kétszerese), akkor a Vállalat fenntartja a jogot az összeg 20%-ának visszatartására a kiutalási költségek fedezésére. Ennek értéke nem lehet kevesebb, mint 0,5 USD.

8.12. Fenntartjuk a jogot, hogy a nem megjátszott összegek kiutalásával járó költségeinket felszámoljuk Önnek.

8.13. Az ügyfél-azonosítási eljárást sikeresen végrehajtó játékosoknak a legfeljebb 499 euró (vagy más pénznemben ezzel egyenértékű) összegek 5 percen – 12 órán belül kifizetésre kerülnek a számlájukra, legfeljebb a kérelem dátumától számított 2 munkanapon belül, nem beleszámítva a hétvégéket és az ünnepnapokat.

8.14. Az ügyfél-azonosítási eljárást sikeresen végrehajtó játékosoknak az 500 és 4999 euró közötti (vagy más pénznemben ezzel egyenértékű) összegek 5 percen – 48 órán belül kifizetésre kerülnek a számlájukra, legfeljebb a kérelem dátumától számított 5 munkanapon belül, nem beleszámítva a hétvégéket és az ünnepnapokat.

8.15. Az ügyfél-azonosítási eljárást sikeresen végrehajtó játékosoknak az 5000 és 29 999 euró közötti (vagy más pénznemben ezzel egyenértékű) összegek 5 percen – 96 órán belül kifizetésre kerülnek a számlájukra, legfeljebb a kérelem dátumától számított 14 munkanapon belül, nem beleszámítva a hétvégéket és az ünnepnapokat.

8.16. Az ügyfél-azonosítási eljárást sikeresen végrehajtó játékosoknak a 30 000 euró feletti (vagy más pénznemben ezzel egyenértékű) összegek 5 percen – 96 órán belül kifizetésre kerülnek a számlájukra, legfeljebb a kérelem dátumától számított 30 munkanapon belül, nem beleszámítva a hétvégéket és az ünnepnapokat.

8.17. Amennyiben a kért kiutalás összege legalább 20-szor nagyobb, mint az összes befizetése teljes összege, akkor Ön havonta legfeljebb 5000 euró (vagy más pénznemben ezzel egyenértékű) értékben utaltathat ki pénzt számlájáról.

8.18. A kifizetés jóváhagyása után nem vagyunk felelősek a harmadik fél elektronikus fizetési feldolgozók és pénzintézetek és/vagy harmadik fél elszámolási folyamatai által okozott fizetési késedelmekért.

8.19. Más opciókról és kiutalási feltételekről a Weboldal vezetőségével egyénileg tárgyalhat.

9. AZ EGYKATTINTÁSOS FIZETÉSEK HASZNÁLATI FELTÉTELEI

9.1. Elfogadja, hogy Ön felelős a Weboldalon keresztül megrendelt áruk és/vagy szolgáltatások árának kifizetéséért, illetve az azok után (esetlegesen) felmerülő minden további költségért, a teljesség igénye nélkül ideértve az adókat, illetékeket és az egyebeket. Ön teljes felelősséget vállal arra, hogy időben hajtja végre a fizetéseket. A fizetési szolgáltatóknak kizárólag a Weboldal által megadott összeg kifizetésének elősegítése a feladatuk, és nem ők felelősek az említett további költségek/kiadások Weboldal számára történő kifizetéséért.

9.2. A „Fizetés” gombra kattintva a tranzakció visszavonhatatlanul feldolgozottnak és végrehajtottnak minősül. Ön elfogadja, hogy a „Fizetés” gombra történő kattintást követően nem áll jogában visszavonni a tranzakciót, vagy arra vonatkozó kérelmet küldeni. A megbízás Weboldalon történő elküldésével Ön megerősíti és kijelenti, hogy egyetlen ország jogszabályait sem sérti meg. Továbbá, e Szabályok (és/vagy Felhasználási feltételek) elfogadásával Ön kártyatulajdonosként megerősíti, hogy jogában áll használni a Weboldalon keresztül kínált Szolgáltatásokat.

9.3. Amennyiben Ön igénybe veszi a Weboldalon kínált szolgáltatásokat, többek között játékszolgáltatásokat, azzal jogerősen nyilatkozik arról, hogy már betöltötte a Weboldal Szolgáltatásainak használatához szükséges törvényes életkort, amely az Önre vonatkozó joghatóságban előírt.

9.4. A Weboldal Szolgáltatásainak használatával Ön jogilag felelősséget vállal azon ország jogszabályainak betartására, amelyben a Szolgáltatás használatra kerül, valamint megerősíti, hogy a fizetési szolgáltató nem felelős bármilyen jogellenes vagy jogosulatlan jogsértésért. A Weboldal Szolgáltatásainak használatába történő beleegyezésével Ön megérti és elfogadja, hogy az Ön fizetési tranzakcióit a fizetési szolgáltató végre fogja hajtani, valamint hogy Önnek nincs törvényes visszavonási joga a már megvásárolt árukra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan, illetve nincs bármilyen más lehetősége a fizetési folyamat visszavonására. Ha vissza szeretné utasítani a Szolgáltatások használatát az áruk, szolgáltatások vagy a Weboldal egyéb funkcióinak következő megvásárlásakor, azt a Személyes számláján/profilján belül teheti meg a Weboldalon.

9.5. A fizetési szolgáltató nem felelős a fizetési kártyájával kapcsolatos adatok sikertelen feldolgozásáért, illetve azért, ha a kibocsátó bank visszautasítja a fizetési kártyával kezdeményezett tranzakció hitelesítését. A fizetési szolgáltató nem felelős az Önnek a Weboldalon keresztül kínált és az Ön fizetési kártyájával megvásárolt áruk és/vagy szolgáltatások minőségéért, mennyiségéért, áráért és felhasználási feltételeiért. Ha Ön kifizeti a Weboldalon kínált áruk és/vagy szolgáltatások bármelyikét, akkor Önre elsősorban a Weboldal használati feltételei vonatkoznak. Felhívjuk figyelmét, hogy kártyatulajdonosként kizárólag Ön felelős a Weboldalon keresztül megrendelt áruk és/vagy szolgáltatások, illetve a további felmerülő költségek/illetékek megfizetéséért. A fizetési szolgáltató kizárólag a Weboldal által megadott összeg kifizetésének végrehajtásáért felel, és nem felelős az árazásért, a teljes összegért és mennyiségért.

9.6. Amennyiben Ön nem ért egyet a fentebb említett felhasználási feltételekkel vagy más rendelkezésekkel, akkor arra kérjük, ne folytassa a fizetési folyamatot, és, ha szükséges, lépjen kapcsolatba közvetlenül a Weboldal vezetőségével/ügyfélszolgálatával.

10. TÉT ELHELYEZÉSE, SZERENCSEJÁTÉKOS TEVÉKENYSÉGEK

10.1. Az Ön felelőssége meggyőződni arról, hogy az Ön által kezdeményezett tranzakció részletei pontosak, mielőtt megerősítené a fogadást.

10.2. Tranzakciós előzményeit a Weboldalon a „Pénztár” gombra kattintva tekintheti meg.

10.3. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint megtagadjuk az Ön által kért tranzakciók egy részét vagy egészét. Egyetlen tranzakció sem tekinthető elfogadottnak, amíg nem kap tőlünk megerősítést róla. Ha nem kapott megerősítést a tranzakció elfogadásáról, akkor érdemes kapcsolatba lépnie az Ügyfélszolgálattal.

10.4. Kizárólag a számláján lévő egyenlege segítségével helyezhet el fogadásokat.

11. ÖSSZEJÁTSZÁS, CSALÁS, SZÉLHÁMOSSÁG ÉS BŰNCSELEKMÉNYEK

11.1. A következő tevékenységek nem engedélyezettek, és azok a Feltételek súlyos megszegésének minősülnek:

11.1.1. harmadik felek számára történő információbiztosítás;

11.1.2. tisztességtelen előnyök vagy befolyásolás használata, ideértve a szoftvereink játékhibáinak, kiskapuinak vagy más hibáinak kihasználását, a játékautomatizálási programok használatát, és bármilyen „hiba” hasznosítását;

11.1.3. csalárd tevékenységekből való előnykovácsolás, ideértve a lopott, klónozott, jogosulatlanul felhasznált hitel- vagy bankkártyák befizetési forrásként történő használatát;

11.1.4. a bűnügyi tevékenységekben való részvétel, ideértve a pénzmosást és más büntetőjogi következményekkel járó tevékenységeket;

11.1.5. a Weboldalon elérhető játékok bármelyikében történő, más játékosokkal való közvetlen vagy közvetett összejátszás, annak megkísérlése, illetve az összejátszásban való részvételi szándék.

11.3. A Vállalat minden ésszerű lépést megtesz az összejátszás és az arra irányuló kísérletek megelőzésére, a résztvevők és próbálkozások észlelésére, és megfelelő lépéseket tesz az érintett játékosokkal szemben. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet Ön vagy más játékosok az összejátszás, szélhámosság, egyéb illegális tevékenység vagy csalás következtében szenvednek el, és ilyen esetekben saját belátásunk szerint minden szükséges lépést megteszünk.

11.4. Ha arra gyanakszik, hogy valaki összejátszik, csal vagy szélhámos/tiltott tevékenységet folytat, kötelessége azt a lehető leghamarabb e-mailben jelentenie nekünk.

11.5. Ha a Vállalat azt gyanítja, hogy Ön szélhámos, jogellenes vagy helytelen tevékenységben vesz részt, a teljesség igénye nélkül ideértve a pénzmosást, vagy más módon megsérti a Feltételeket, akkor a szolgáltatásokhoz való hozzáférése és/vagy számlája azonnal megszüntetésre kerül. Ha számlája ilyen körülmények miatt kerül megszüntetésre vagy letiltásra, a Vállalat nem köteles megtéríteni a Saját számláján található összegeket. A Vállalatnak jogában áll az Ön személyazonosságáról és a gyanított jogellenes, szélhámos vagy nem megfelelő tevékenységeiről tájékoztatni az érintett hatóságokat, egyéb online szolgáltatókat, bankokat, hitelkártya-kibocsátókat, elektronikus fizetési szolgáltatókat és más pénzügyi intézményeket, és Önnek kötelessége teljes mértékben együttműködnie a Vállalattal az említett tevékenységek kivizsgálása során.

11.6. Ön kizárólag jóhiszeműen járhat el a szolgáltatások használata közben a Vállalat és a szolgáltatást használó más játékosok felé. Amennyiben a Vállalat úgy ítéli meg, hogy Ön rosszhiszeműen használja a szolgáltatásokat vagy a szoftvereket, a Vállalatnak jogában megszüntetnie Saját számláját és minden egyéb olyan számláját, amelyet Ön a Vállalatnál vezet, és a Vállalatnak jogában áll visszatartani az azokon található pénzösszegeket. Ön ezennel kifejezetten lemond minden ilyen típusú jövőbeli követeléséről, amelyet a Vállalattal szemben támaszthatna.

11.7. Ha ésszerű okunk van feltételezni, hogy Ön tiltott tevékenységekben vett részt vagy került kapcsolatba azokkal (amit mi, játékpartnereink vagy más szolgáltatók észleltek), például csalt vagy a szerencsejátékokban és a játékiparban használt összejátszási módszerekkel visszaélt (a teljesség igénye nélkül ideértve a „Wonging”, a „Tökéletes pár” kártyaszámolási, a „Sárkánytigris” kártyaszámolási vagy bármely egyéb kártyaszámolási technikát), vagy ha Ön más online szerencsejáték-szolgáltatóknál kötött fogadásokat és/vagy játszott online játékokat, amelyekkel kapcsolatban más szerencsejáték-szolgáltatások korábbiakban felsorolt tiltott módszereivel vagy nem megfelelő tevékenységeivel megegyező szintű visszaéléssel gyanúsítják Önt, akkor a Vállalat fenntartja a jogot, hogy Saját számlája egyenlegének részét vagy egészét visszatartsa, és/vagy visszaszerezze a számláról az olyan befizetések, kifizetések, bónuszok vagy nyeremények összegét, amelyeket befolyásolhatták a történtek.

12. EGYÉB TILTOTT TEVÉKENYSÉGEK

12.1. Tilos sértő vagy agresszív nyelvezetet vagy képeket használnia; káromkodnia, megfenyegetnie, zaklatnia vagy bántalmaznia másokat, illetve ilyen módon viselkednie a Vállalat olyan munkavállalóival, akik a Weboldal üzemeltetéséért és az ügyfélszolgálati segítségnyújtásért felelnek.

12.2. Tilos olyan információkkal elrontania vagy elárasztania a Weboldalt, amelyek annak meghibásodásához vezetnek, és tilos bármilyen olyan intézkedést tennie, amely befolyásolhatja a Weboldal működését, például vírusokat, kártékony programkódokat, logikai bombákat vagy hasonlóakat szabadon engednie a Weboldalon. Szigorúan tilos „spamnek” minősíthető módon többszörösen elküldenie ugyanazon információt. Tilos beavatkoznia vagy manipulálnia, eltávolítania vagy másképp változtatnia a Weboldalon elérhető információkon.

12.3. Ön kizárólag a személyes szórakoztatás céljából használhatja a Weboldalt, és tilos bármilyen formában lemásolnia a Weboldalt vagy annak bármely részét Vállalatunk előzetes engedélye nélkül.

12.4. Tilos megkísérelnie illetéktelen módon hozzáférni a Weboldalhoz, a Weboldalt tároló szerverekhez vagy bármilyen olyan szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely a Weboldalhoz kapcsolódik. Tilos szolgáltatásmegtagadást (DDoS-t) okozó, vagy bármilyen egyéb típusú támadást indítania a Weboldal ellen. Amennyiben megszegi ezt a rendelkezést, azt jelenteni fogjuk a megfelelő bűnüldözési hatóságoknak, és együtt fogunk működni velük az Ön személyazonosságának közzétételével. E rendelkezés megszegése esetén Ön azonnal elveszti a Weboldal használatához való jogát.

12.5. Nem vállalunk felelősséget az olyan veszteségért és kárért, amelyet a szolgáltatásmegtagadást okozó támadások, vírusok vagy más, technológiai szempontból káros anyagok okoznak a számítógépes eszköze, számítógépes programjai, adatai vagy más szabadalmaztatott anyagai megfertőzésével, amennyiben az a Weboldal használata vagy a Weboldalon, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó más weboldalakon közzétett anyagok letöltése miatt történik.

12.6. Tilos számlákat eladni vagy átruházni játékosok között, illetve szándékosan zsetont vagy meccseket veszteni annak érdekében, hogy a zsetonok egy másik játékoshoz kerülhessenek. Szándékos vesztésnek minősül, ha Ön azért veszít el egy leosztást vagy meccset, hogy pénzt adjon át egy másik felhasználónak.

12.7. Tilos elrejtenie az IP-címét vagy a lakhelyét, és fenntartjuk a jogot, hogy lezárhassuk azokat a számlákat és érvényteleníthessük az ahhoz tartozó téteket, bónuszokat és nyereményeket, amelyek IP-címet és földrajzi tartózkodási helyet elrejtő technológiákkal lettek létrehozva, a teljesség igénye nélkül ideértve a VPN-eket és a proxyszervereket.

13. IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

13.1. Ön bármikor megszüntetheti (lezárhatja) számláját; ehhez írjon e-mailt a [email protected] címre.

13.2. Amíg nem kapott megerősítést tőlünk arról, hogy megszüntettük a számláját, addig továbbra is Ön felelős a Saját számláján elvégzett tevékenységekért egészen addig, amíg azt a Vállalat ténylegesen meg nem szünteti.

13.3. Amíg nem kapott megerősítést tőlünk arról, hogy megszüntettük a számláját, addig továbbra is Ön felelős a Saját számláján elvégzett tevékenységekért egészen addig, amíg azt a Vállalat ténylegesen meg nem szünteti.

13.4. Saját számlája megszűnését követően, a megszűnés előtt felhalmozott jogokkal vagy kötelezettségekkel összhangban, egyik félnek sem lesz jelen Feltételekben foglalt kötelezettsége a másik fél irányába.

13.5 A Vállalat azonnal, értesítés nélkül megszüntetheti a Saját számláját, ideértve a felhasználónevét és jelszavát is, amennyiben:

13.5.1. valamilyen oknál fogva úgy döntünk, általánosan vagy kifejezetten Önnek nem biztosítjuk tovább a szolgáltatásokat;

13.5.2. valamilyen oknál fogva úgy döntünk, általánosan vagy kifejezetten Önnek nem biztosítjuk tovább a szolgáltatásokat;

13.5.3. Saját számlája bármilyen módon kapcsolódik egy korábban már megszüntetett számlához, akkor a kapcsolat jellegétől és a számlák regisztrációjakor megadott adatoktól függetlenül, illetve bármely más okból is megszüntethetjük Saját számláját. Amennyiben arról korábban nem rendelkeztünk, megszűnéskor Saját számlája egyenlegét ésszerű határidőn belül eljuttatjuk Önnek, miután a felénk fennálló tartozásait levontuk egyenlegéből;

13.5.4. manipulálni próbálja a szoftverkódot vagy információt próbál kinyerni belőle, illetve ha összejátszik másokkal;

13.5.5. bármilyen módon befolyásolja vagy megpróbálja manipulálni a szoftverkódot;

13.5.6. bűncselekményt követ el, például ha olyan joghatóság területén próbál hozzáférni a Weboldalhoz, amelyben a szerencsejáték illegálisnak minősül;

13.5.7. ténylegesen vagy potenciálisan becsületsértő, sértő, rasszista, káros vagy obszcén tartalmakat vagy anyagokat tesz közzé.

14. A WEBOLDAL MÓDOSÍTÁSA

14.1. A Weboldalon nyújtott bármelyik szolgáltatást saját, kizárólagos belátásunk szerint bármikor megváltoztathatjuk vagy módosíthatjuk a Weboldal fenntartásának érdekében.

15. INFORMATIKAI MEGHIBÁSODÁS

15.1. Ha a Weboldal működtetéséhez használt szoftverben vagy hardverben váratlan rendszerhiba, programhiba vagy egyéb probléma jelentkezik, akkor azonnal lépéseket teszünk azok kijavítására. Nem vállalunk felelősséget az olyan informatikai meghibásodásokért, amelyek az olyan eszközeiben jelentkeznek, amelyeket a Weboldalhoz való hozzáféréshez használt, illetve az internetszolgáltatójához köthető hibákért sem.

15.2. Amennyiben ellentmondásos kérdések merülnek fel a játékkörökkel kapcsolatban (nehézségek a nyeremények jóváírásában, lefagyó játékkörök stb.), akkor a játékosnak a helyzet bekövetkeztétől számított 10 napon belül kapcsolatba kell lépnie az ügyfélszolgálattal. A játékosnak minél pontosabban meg kell határoznia az incidens időpontját (percre pontosan), különben a kaszinó vezetősége fenntartja a jogot, hogy technikai okokból elutasítsa a helyzet mérlegelését. Fontos, hogy közvetlenül az incidens után kapcsolatba lépjen az ügyfélszolgálattal.

16. HIBÁK VAGY KIHAGYÁSOK

16.1. Számos olyan körülmény merülhet fel a fogadások elfogadása vagy a kifizetések végrehajtása során, amelyek miatt ezek a folyamatok a Vállalat oldalán hibásan zajlanak le: előfordulhat, hogy nyilvánvaló hiba, adatbeviteli probléma vagy számítógépes számítási hiba okán tévesen tüntetjük fel a megjátszási feltételeket, illetve manuális vagy automatizált adatbeviteli hibák miatt tévesen kerülhetnek nyeremények/visszatérítések kifizetésre Önnek.

16.2. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy bármilyen fogadást visszautasítson, korlátozzon vagy visszavonjon.

16.3. Amennyiben Önnek emberi hiba, szoftveres meghibásodás vagy tévedés, illetve az érintett játéktermékek vagy szoftverek nem szabályszerű működése („Meghibásodások”) miatt tévesen került nyeremény megítélésre, akkor a Vállalat nem fogja kifizetni az ilyen nyereményeket, és Önnek kötelessége azonnal tájékoztatni a Vállalatot a meghibásodásról, valamint beleegyezik, hogy megtéríti az ilyen hibákból tévedésből kifizetésre került nyeremények összegét.

16.4. Sem mi, sem partnereink vagy beszállítóink nem felelősek bármilyen veszteségért, ideértve a nyeremények elvesztéséből származó veszteségeket, amennyiben azok a Meghibásodások vagy az Ön hibájából történtek.

16.5. A Vállalat, annak engedélyesei, terjesztői, anyavállalatai, leányvállalatai, partnerei, tisztviselői, igazgatói és munkavállalói nem vállalnak felelősséget az interneten történő kommunikáció közben lehallgatott információkkal való visszaélés következében elszenvedett veszteségért vagy kárért.

17. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

17.1. Ön elfogadja, hogy saját belátása alapján dönthet a Weboldal szolgáltatásainak használatáról, és így kizárólag saját döntése és mérlegelése alapján, saját kockázatára teszi azt.

17.2. A Weboldalt a Feltételekben meghatározott módon, ésszerű szaktudással és odafigyeléssel biztosítjuk. Nem teszünk semmilyen ígéretet és nem vállalunk garanciát a Weboldalra vagy a Weboldalon kínált termékekre, és ezennel kizárunk bármiféle közvetett garanciavállalást.

17.3. A Vállalat nem felelős szerződésesen vagy másképp semmilyen veszteségért, kárért vagy gondatlanságáért, a teljesség igénye nélkül ideértve az adatvesztést, a nyereségvesztést, bevételkiesést, üzleti lehetőségek, jóindulat vagy jó hírnév elvesztését, üzleti tevékenység kiesését, illetve minden olyan veszteséget, amely előre nem látható okokból, a Weboldal használatából vagy ahhoz kapcsolódóan merül fel. A Vállalat nem felelős a Weboldalhoz hivatkozásokkal vagy a szolgáltatásokkal kapcsolódó internetes oldalakon található tartalmakért.

18. SZERZŐDÉSSZEGÉS

18.1. Önnek teljes mértékben fedeznie kell minden követelést, kötelezettséget költséget, kiadást vagy egyéb terhet, amely a Feltételek megszegése miatt merül fel Önnel szemben.

18.2. Ön elfogadja, hogy kérésre teljes mértékben kártalanítja, védelmezi és vétlennek tekinti a Vállalatot, annak „white-label” partnereit és azok saját társaságait, tisztségviselőit, igazgatóit és munkavállalóit minden követeléssel, felelősségvállalási igénnyel, kárral, veszteséggel, költséggel és kiadással szemben, ideértve a jogi és egyéb költségeket, amelyek a következők következtében merülhetnek :

18.2.1. Ön megszegi a Feltételek valamelyik rendelkezését;

18.2.2. Ön megsérti valamelyik törvényt vagy harmadik fél jogait;

18.2.3. Ön vagy valaki más az Ön személyazonosságával használja a szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy az érintett megkapta-e az Ön hozzájárulását; vagy

18.2.4. Ön elfogad valamilyen nyereményt.

18.3. Amennyiben Ön súlyosan megszegi a Feltételeket, akkor fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint:

18.3.1. értesíthessük, hogy megszegte a Feltételeket, és kérhessük a jogsértés befejezését;

18.3.2. felfüggeszthessük Saját számláját, hogy ne tudjon fogadni vagy játszani a Weboldalunkon;

18.3.3. előzetes figyelmeztetés nélkül lezárhassuk Saját számláját;

18.3.4. minden olyan kifizetést, bónuszt vagy nyereményt eltávolíthassunk Saját számlájáról, amelyhez a súlyos szerződésszegés következtében jutott hozzá.

18.4. Jogunkban áll letiltani az Ön felhasználónevét és jelszavát, amennyiben Ön nem felel meg a Feltételek rendelkezéseinek.

19. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

19.1. A Weboldal tartalmai a Vállalat tulajdonában lévő vagy harmadik felektől licencelt szerzői jogok és egyéb tulajdonjogok védelme alatt állnak. A Weboldalon található letölthető vagy kinyomtatható tartalmak kizárólag egy személyi számítógépre tölthetők le, és kizárólag személyes, nem kereskedelmi célból nyomtathatók ki.

19.2. A Weboldal tartalmai a Vállalat tulajdonában lévő vagy harmadik felektől licencelt szerzői jogok és egyéb tulajdonjogok védelme alatt állnak. A Weboldalon található letölthető vagy kinyomtatható tartalmak kizárólag egy személyi számítógépre tölthetők le, és kizárólag személyes, nem kereskedelmi célból nyomtathatók ki.

19.3. Tilos a Weboldalon megjelenő kereskedelmi nevek, védjegyek, logók vagy más kreatív anyagok használata vagy reprodukálása.

19.4. Kizárólag Ön felelős a tiltott tevékenységekhez fűződő szolgáltatások megvásárlásából származó károkért, költségekért vagy kiadásokért. Önnek azonnal értesítenie kell a Vállalatot, amennyiben tudomást szerez arról, hogy valaki tiltott tevékenységhez fűződő szolgáltatást vásárolt meg, és ésszerű mértékben segítséget kell nyújtania a Vállalatnak az Ön által biztosított információk alapján indított vizsgálatok során.

20. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI

20.1. Az adatvédelmi követelmények betartásával a Vállalat személyes adatokat gyűjt be Önről a Weboldal meglátogatása során. Nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak felhasználására vonatkozó kötelezettségeinket. A Vállalat az Ön személyes adatait szigorúan az Adatvédelmi irányelvvel összhangban kezeli.

20.2. Az adatok biztosításával Ön egyetért a jelen Használati feltételekben vagy az Adatvédelmi irányelvben meghatározott feldolgozási jogalapunkkal, illetve a jogi vagy jogszabályi megfelelés céljaival.

20.3. A Vállalat irányelvei tiltják a személyes adatok másoknak való közzétételét, kivéve azokat a harmadik feleket és munkavállalókat, akiknek hozzáférésre van szükségük ezekhez az adatokhoz az Önnek történő szolgáltatásnyújtás érdekében. Személyes adatait a hatóságok jogszerű kérésére is nyilvánosságra hozhatjuk.

20.4. A Vállalat irányelvei tiltják a személyes adatok másoknak való közzétételét, kivéve azokat a harmadik feleket és munkavállalókat, akiknek hozzáférésre van szükségük ezekhez az adatokhoz az Önnek történő szolgáltatásnyújtás érdekében. Személyes adatait a hatóságok jogszerű kérésére is nyilvánosságra hozhatjuk.

21. SÜTIHASZNÁLAT A WEBOLDALON

21.1. A Vállalat „sütiket” használ a Weboldal bizonyos funkcióinak biztosítása érdekében. A sütik kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyek akkor kerülnek a készülékére, amikor Ön meglátogatja a Weboldalt, és ezek segítenek felismerni Önt, amikor visszatér a Weboldalra. A sütik törléséről vagy kezeléséről további információkat tudhat meg a www.aboutcookies.org weboldalon. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik törlése vagy letiltása esetén a Weboldal bizonyos részei vagy funkciói nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

22. PANASZTEVÉS ÉS AZ ÉRTESÍTÉSEK

22.1. Amennyiben panaszt kíván tenni a Weboldalra vonatkozóan, első lépésként érdemes minél hamarabb kapcsolatba lépnie az Ügyfélszolgálattal a panaszát illetően.

22.2. Ön beleegyezik, hogy viták esetén a szervernaplók szolgálnak a követelések elbírálásának alapjául.

22.3. Ön tudomásul veszi, hogy véletlenszám-generátorunk határozza meg a Weboldalon játszható játékok végeredményét, és elfogadja minden játék és játszma végkifejletét. Amennyiben eltérés lenne a számítógépén és a szervereinken található játékeredmények között, mindig a szervereinken található eredmények a végső, jogilag kötelező erejűek. Amennyiben eltérés lenne a kijelzőjén és a számláján szereplő egyenlegek között, mindig a szervereinken szereplő egyenleg lesz a számlája egyenlege és a jogilag kötelező erejű. Ön lemond a Saját számláján feltüntetett olyan összegekről, amelyek emberi vagy technikai hiba következében kerültek jóváírásra.

23. ÉRTELMEZÉS

23.1. Jelen Feltételek eredeti szövege angol nyelven íródott, így minden értelmezés az eredeti angol nyelvű szövegen alapszik. Amennyiben a Feltételek vagy a kapcsolódó dokumentumok és értesítések más nyelvre kerülnek lefordításra, mindig az angol változat az irányadó.

24. A JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK ÁTRUHÁZÁSA

24.1. Fenntartjuk a jogot, hogy a Feltételeket részben vagy egészben bárkire átruházzuk, bárkinek kiosszuk, bérbe adjuk vagy elzálogosítsuk, amennyiben a folyamat révén Ön nem jut kevésbé előnyös feltételekhez.

25. VIS MAIOR ESEMÉNYEK

25.1. A Vállalat nem vállal garanciát és nem felelős jelen Feltételekben vállalt kötelezettségei olyan körülmények miatti megszegéséért vagy megkésett teljesítéséért, amelyek ésszerű mértékben az irányításunkon kívüli események miatt történnek, a teljesség igénye nélkül ideértve a természeti csapásokat, a háborút, polgári engedetlenséget, a nyilvános hálózatokban vagy szolgáltatásokban bekövetkező meghibásodásokat, a munkaügyi vitákat vagy a DDoS-támadásokat, illetve az olyan hasonló internetes támadásokat, amelyek káros hatást fejtenek ki („Vis maior”).

25.2. A kötelezettségteljesítésünk felfüggesztésre kerül a Vis maior esemény időtartama alatt, és a teljesítési határidők az említett időszak időtartamával kerülnek meghosszabbításra. Ésszerű mértékben törekedni fogunk a Vis maior esemény megszüntetésére, illetve valamilyen olyan megoldás találására, amellyel a Vállalat a Vis maior esemény ellenére is teljesíteni tudja kötelezettségeit.

26. ELÁLLÁS

26.1. Amennyiben nem ragaszkodunk valamely kötelezettsége szigorú teljesítéséhez vagy nem sikerül valamely olyan jogunkat vagy jogorvoslati lehetőségünket érvényesíteni, amelyre jogosultak vagyunk, az nem minősül az érintett jogoktól vagy jogorvoslati lehetőségektől való elállásnak, és nem mentesítik Önt az érintett kötelezettségeinek teljesítése alól.

26.2. Az esetleges mulasztások következtében felmerülő jogorvoslati lehetőségektől való elállás nem érvényesíthető a jövőbeli mulasztások esetén érvényes elállásként. A Feltételek valamelyikétől való elállás nem minősül érvényesnek, hacsak az írásban kifejezetten kijelentésre nem kerül az Ön számára.

27. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG

27.1. Amennyiben jelen Feltételek bármelyike bármilyen mértékig érvénytelen, jogellenes vagy nem végrehajtható, azok a részek elválasztásra kerülnek a többi rendelkezéstől, és a Feltételek további rendelkezései a törvény által engedélyezett maximális mértékig érvényesek lesznek. Ezekben az esetekben az érvénytelennek vagy nem végrehajthatónak ítélt rész a hatályos jogszabályokkal összhangban módosulni fog, hogy a lehető legszorosabb mértékben tükrözze eredeti szándékunkat.

28. IRÁNYADÓ TÖRVÉNYEK

28.1. Jelen Feltételeket a curaçaói törvényekkel összhangban kell értelmezni, és azok szabályozzák azokat, és Ön visszavonhatatlanul elfogadja a curaçaói bíróságok kizárólagos joghatóságát az olyan felmerült viták rendezésére, amelyek jelen Feltételek létrehozásával, érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy a Feltételek által létrejött jogi kapcsolatokkal, illetve magukkal a Feltételekkel kapcsolatban alakulnak ki.

29. HIVATKOZÁSOK

29.1. A Weboldal más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyek a Vállalat ellenőrzésén kívülre esnek, és nem tartoznak a Feltételek hatálya alá. A Vállalat nem felelős a harmadik felek weboldalain található tartalmakért, azok tulajdonosainak tetteiért vagy mulasztásaiért, illetve a harmadik felek weboldalain található hirdetésekért és szponzorációkért. A más weboldalakra mutató hivatkozások csak tájékoztató jellegűek. Ezeket a hivatkozásokat saját felelősségére használja.

30. FELELŐS SZERENCSEJÁTÉK

30.1. A szerencsejátékot kellemes szórakozásnak érdemes tekinteni, nem bevételforrásnak. Habár a népesség túlnyomó többsége pihentető szórakozásnak tekint a szerencsejátékra, és csak annyi pénzt kockáztat, amennyit megengedhet magának, néhányaknak ez nehéz feladatot jelent. Érdemes figyelemmel követni a naponta online kaszinókban töltött időt és az elköltött pénz összegét.

30.2. Ha úgy véli, többet költ, mint amennyit megengedhet magának, vagy amennyiben a szerencsejáték beavatkozik a hétköznapi életébe, erősen javasoljuk, hogy fontoljon meg bizonyos intézkedéseket, amelyek segíthetnek ebben, például a szerencsejáték-tevékenységeire vonatkozó Személyes korlátok bevezetését, az Önkizárás lehetőségét, illetve valamelyik lentebb említett szervezet felkeresését.

30.2.1. A GamCare az egyik vezető hatóság, amely tanácsadást és gyakorlati segítséget nyújt az Egyesült Királyságban zajló szerencsejáték társadalmi hatásainak kezelésére. Weboldaluk a www.gamcare.org.uk címen érhető el. Bizalmas segélyvonaluk telefonszáma a következő: 0845 6000 133. Az Egyesült Királyságon kívüli lakosok is kapcsolatba léphetnek a GamCare-rel a nemzetközi segélyszervezetek elérhetőségeiért.

30.2.2. Az Anonim Szerencsejátékosok olyan férfiak és nők szövetsége, akik azért gyűltek össze, hogy tegyenek valamit a szerencsejátékhoz kapcsolódó problémáik ellen, illetve hogy segítsenek más kényszeres szerencsejátékosoknak ugyanebben. Világszerte találhatók regionális szövetségek. Az Anonim Szerencsejátékosok nemzetközi weboldala a www.gamblersanonymous.org.uk címen érhető el.

30.2.3. A Gambling Therapy támogatást és tanácsadást biztosít bárkinek, akit hátrányosan érint a szerencsejáték. A Gambling Therapy csapata az Egyesült Királyságban és nemzetközileg is egyaránt működik. Weboldaluk a www.gamblingtherapy.org címen érhető el

31 SZEMÉLYES KORLÁTOK ÉS ÖNKIZÁRÁS

31.1. A felelősségteljes szerencsejáték támogatása érdekében Ön korlátokat tud beállítani a saját fiókjára vonatkozóan, amit a profilja „Felelősségteljes szerencsejáték” szekciójában, illetve az Élő ügyfélszolgálat felkeresésével tehet meg.

31.2. Miután Ön deaktiválta a fiókját (az önkizárást választotta), nem fog tudni bejelentkezni, új fiókot nyitni, illetve pénzt kiutalni.

32. KISKORÚAK VÉDELME

32.1. A Weboldal csak olyan játékosokat fogad, akik elmúltak legalább 18 évesek, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk a kiskorúak kaszinónkban történő regisztrációját és az itt folytatott szerencsejátékot. Fenntartjuk a jogot, hogy a játékosoktól személyazonosságuk hitelesítését kérjük, és amennyiben a játékos nem töltötte be a Törvényes életkort, megtagadjuk a Weboldalhoz való hozzáférését.

32.2. Erősen biztatjuk a szülőket, hogy működjenek együtt velünk gyermekeik védelme érdekében, hogy ők ne férhessenek hozzá szabadon a szerencsejátékos weboldalakhoz. Létezik olyan szoftver, amely segíthet ebben. További információkért kérjük, látogassa meg a következő weboldalakat: Cyber Patrol, GamBlock®, Solid Oak Software, Net Nanny.

reportservice pixel image